Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi
1300 kişi üzerinde katılım sayısı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir,
ilginize teşekkür ederiz.

Kongremize ait sunum, bildiri özetleri ve katılım belgelerine www.tard.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.